Dominikanerinnenkloster Feldkirch-Altenstadt

Kurz über uns - Krótko o nas


.

Dominikanische Nonnen

Wir sind eine kleine Ordensgemeinschaft der Dominikanerinnen – dominikanischen Nonnen. Wir widmen unser Leben ganz Gott in Kontemplation in der Stille der Klausur im Charisma des heiligen Dominikus, damit viele Menschen das Heil erlangen, d.h. einst in das ewige Glück im Himmel kommen. Dies geschieht, wenn die Menschen die Stimme Gottes vernehmen und sich für die Lebensweise nach den Geboten Christi entscheiden. Der heilige Dominikus und seine Brüder gewannen viele für das Evangelium im Laufe der Jahrhunderte durch ihre freundliche Predigt und Gebetsunterstützung ihrer Schwestern. Darum heißen wir auch Nonnen des Predigerordens (lat.: OP – Ordo Praedicatorum), denn wir sind ein Teil seines Ordens, der Christus vekündet.

Unser Kloster zum Englischen Gruß ist der Mutter Gottes geweiht. Wir feiern das Patrozinium am Fest Maria Verkündigung, am 25. März. Sie schenkte Gott in seinem Wort: Jesus Christus – ihr ganzes Herz und Leben. Darin möchten wir sie nachahmen.

Mehr lesen:

Krótko o nas

Jesteśmy małą wspólnotą sióstr dominikanek, a dokładniej mniszek dominikańskich. Poświęcamy nasze życie całkowicie Bogu w modlitwie kontemplacyjnej oddzielone od świata w ciszy klauzury. Według woli naszego założyciela – św. Ojca Dominika modlimy się, aby jak najwięcej ludzi przyjęło zbawienie; to znaczy po swojej śmierci osiągnęło szczęście wieczne w niebie. Dzieje się to kiedy ludzie usłyszą głos Boży i zdecydują się żyć według przykazań Bożych.
Św. Dominik i jego bracia poprzez wieki  zdobyli wielu dla Evangelii Chrystusowej przez kazania i modlitewne wsparcie sióstr. Dlatego nazywamy się mniszkami Zakonu Kaznodziejskiego (lat.: OP -Ordo Praedicatorum), ponieważ jesteśmy częścią jego zakonu, który głosi Chrystusa.
Nasz Klasztor zum Englischen Gruß (Pozdrowienia Anielskiego) jest poświęcony Matce Bożej od Zwiastowania. Święto Patronalne mamy  25 marca. Maryja dała Bogu i Jego Słowu – Jezusowi Chrstusowi – swoje serce i całe życie. My chcemy ją naśladować.

Po więcej informacji prosimy pisać lub dzwonić. Zapraszamy również do nas po uprzednim zgłoszeniu.

Dominikanerinnenkloster
Klosterstr. 2
6800 Feldkirch
Tel. 00 43 / 676 832 408 108
E-Mail: kloster.altenstadt@gmail.com   

Czytaj więcej: