Dominikanerinnenkloster Feldkirch-Altenstadt

Volunteering-Wolontariat


Volunteering des hl. Dominikus

Wir bieten an: tägliche Eucharistie und Anbetung, Zeit für Gott und sich selbst, Möglichkeit der Teilnahme am liturgischen Chorgebet, ein freier Tag in der Woche, für die geleistete Hilfe Kost und Logis im Kloster.

Wer kann kommen? Vorrang haben Mädchen, Studentinnen, Frauen zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr

Aufgaben: Hilfe im Haushalt: aufräumen, putzen, Arbeit im Garten, in den Gästezimmern, kleine Renovierungsarbeiten, manuelle, künstlerische und Näh- Begabungen sind herzlich willkommen.

Wann und für wie lange kann man kommen? – das ganze Jahr über, von einem Monat bis ein Jahr.

Reisekosten: deckt die interessierte Person.

Einzelheiten/ Anmeldungen: Sr. Agata Teresa OP, Dominikanerinnenkloster, Klosterstr. 2, 6800 Feldkirch, Österreich/Austria,
E-Mail: sr.agatateresa@gmail.com,  www.nonnen-fk.at

Freiwillig und selbstlos helfen:
– macht glücklich!
– macht Spaß!
– lässt tiefere Dimensionen des Lebens und neue Fähigkeiten entdecken!
– schenkt Sinn!
– schenkt Freude!
– bringt Segen!

Dabei kann man:
– unsere schöne Gegend besichtigen,
– Zeit für sich und gute Lektüre haben,
– Jesus so nahe haben wie nirgends sonst, Ihn besser kennenlernen,
– täglich an der Eucharistie* und an der Anbetung teilnehmen,
– in die Lectio divina der Heiligen Schrift eingeführt werden,
– ins Gebet und christliche Meditation eintauchen,
– mit den Schwestern Zeit verbringen….
– im Himmel reichlich belohnt werden!

Unser Kloster ist der richtige Ort dafür!
* obligatorisch

Mitbringen: eigene Bibel, Kleider, die man bei der Arbeit verwenden kann, Musikinstrument (wer spielt)

Polski

Wolontariat Św. Dominika

Dobrowolna, bezinteresowna pomoc wolontaryjna:
– daje poczucie szczęścia i spełnienia!
– pozwala odkryć nowe wymiary w życiu i nowe talenty!
– daje poczucie sensu!
– sprawia radość!
– sprowadza błogosławieństwo!

Oferujemy: codzienną Eucharsytię* i adorację, możliwość nauki języka niemieckiego, czas dla siebie i dla Boga, możliwość uczestniczenia w modlitwie liturgicznej wspónoty, jeden wolny dzień w tygodniu, mieszkanie i wyżywienie w klasztorze.

Kto może przyjechać? Pierwszeństwo mają dziewczyny, studentki, panie po 18  do 40 roku życia.

Rodzaj zaangażowania: pomoc w pracach domowych, sprzataniu, sezonowo w ogrodzie, w pokojach gościnnych, czasem przy remontach, mile widziane zdolnosci manualne, krawieckie, artystycze.

Kiedy i na jak długo można przyjechać? – przez cały rok; czas: od miesiąca do roku.

Język: Znajomość jezyka niemieckiego nie jest konieczna.

Koszty podróży pokrywa osoba zainteresowana.

Wziąć ze sobą: Pismo św. (ST i NT), odzież do pracy oraz instrument muzyczny (kto gra)

Szczegóły/Zgłoszenia: S. Agata Teresa OP, Dominikanerinnenkloster, Klosterstr. 2, 6800 Feldkirch, Austria,
E-mail: sr.agatateresa@gmail.com,  

A do tego można:
– zwiedzić nasze okolice,
– mieć czas dla siebie i na dobrą lekturę,
– mieć Pana Jezusa tak blisko jak nigdzie indziej, i badziej Go poznać,
– nauczyć się czytania Pisma św. wg metody Lectio divina,
– zagłębić się w modlitwie i medytacji chrześcijańskiej,
– spędzić czas z siostrami,
– dać świadectwo wiary,
– otrzymać nagrodę w niebie!

Nasz klasztor jest na to właściwym miejscem!

*obowiązkowo

English

Volunteering of St. Dominic

Doing good makes you happy, makes sense, brings blessings.
Our monastery is the right place for it!
Tasks: working in the garden, cleaning, helping in the household and by talent.
Some advantages: You can visit our beautiful area and have time for yourself and God.
Time frame: a few weeks up to a year.
Age: girls, ladies from 18. Contact / registration / info: sr.agatateresa@gmail.com
Here ist always somebody who can understand you (no matter what language you speak ; )

Italiano

Volontariato di S. Domenico

Fare del bene ti rende felice, ha un senso, porta benedizioni.
Il nostro monastero è il posto giusto per questo!
Compiti da svolgere: giardinaggio, fare le pulizie, in casa e/o ti senti più potrtata.
Alcuni vantaggi: Puoi visitare la nostra bellissima area, imparare tedesco, avere tempo per te e Dio.
Periodo di permanenza: da poche settimane a un anno.
Età: ragazze, donne dai 18 anni. Contatto / registrazione / info: sr.agatateresa@gmail.com

Mehr lesen …